Tapflo
BROȘURI & MANUALE

Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PENTRU CLIENȚII TAPFLO ROM S.R.L.

Potrivit art. 13 alin. 1 și alin. 2 din Regulamentul general privind protecția datelor din 27 Aprilie 2016 (RGPD), vă informăm că:

1) Suntem operatorul datelor dvs. personale în calitatea d-voastra de client al nostru. Datele noastre sunt: Tapflo Rom S.R.L. cu sediul social din Popesti-Leordeni, str. Drumul Fermei, nr. 81, judetul Ilfov, CUI: RO18312439, J23 / 411/2010

2) Procesăm numai datele pe care ni le-ați pus la dispoziție prin consimțământ voluntary, în legătură cu cooperarea cu noi. În special, prelucrăm următoarele date personale: numele, prenumele, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail a reprezentanților dvs., reprezentanții sau proprietarii companiei (în cazul în care datele personale fac parte din numele companiei), precum și numărul CIF sau CNP în legătură cu reprezentanții companiei.

3) Nu procesăm așa-numitele "date sensibile".

4) Datele personale vor fi procesate:

  • pentru a efectua serviciile pe care le furnizăm - în conformitate cu instrucțiunile dvs. sau cu conținutul unui acord;
  • în scopul comercializării serviciilor noastre și contactării dvs.;

5) Destinatarii datelor dvs. pot fi companiile care colaborează cu noi pentru îndeplinirea comenzilor (de exemplu, companiile de curierat, companiile de transport, subcontractanții, oficiul poștal). Deoarece facem parte din grupul internațional Tapflo, în cadrul căruia folosim software comun pentru gestionarea comenzilor, datele dvs. vor fi încredințate societății-mamă - Tapflo Production LTD cu sediul în Marea Britanie - încredințarea datelor în cadrul grupului Tapflo se face pe baza unor acordurile relevante;

6) Procesare datelor se face pe baza acordului încheiat, consimțământului voluntar și interesul legal și legitim al operatorului de date în ceea ce privește comercializarea propriilor servicii și prelucrarea datelor în cadrul grupului;

7) Datele personale furnizate de dvs. vor fi păstrate pe perioada necesară pentru executarea contractului/comenzii și tot timpul până când ne veți transmitea instrucțiunea de a le șterge. Avem nevoie de informații despre istoricul comenzilor dvs. și despre specificitatea echipamentului livrat pentru a vă oferi servicii post-garanție, precum și pentru moderizări și reparații ale echipamentelor de-a lungul întregului ciclu de viață, ceea ce poate fi imposibil sau foarte dificil dacă ștergeți aceste date;

8) Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale și dreptul de a corecta, limita, șterge, dreptul de a transfera date, de a protesta și de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea sa. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor pe durata acordului/contractului poate împiedica operatorul de date să îndeplinească unele dintre drepturile care decurg din conținutul acordului/contractului încheiat. Asemenea instrucțiune nu va avea efect asupra datelor necesare pentru realizarea acordului/contractului sau asupra datelor pe care operatorul este obligat să le prelucreze în conformitate cu reglementările aplicabile;

Dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. încalcă prevederile Regulamentului general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 (RGPD) aveți dreptul să adresați o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

Furnizarea datelor dvs. personale este o condiție pentru încheierea acordului/contractului. Nici operatorul și nici o entitate căreia i s-au încredințat datele dvs. personale nu vor utiliza profilarea în sensul RGPD și nu vor lua decizii automatizate de profilare.